D-Star: Digital Smart Technology for Amateur Radio.

Du kan læse videre herunder, eller du kan hoppe til afsnit længere nede på siden.

D-Star netværk.
D-Star reflektorer.
D-Star modulation.
D-Star fordele.
D-Star ulemper.
Links

D-Star netværk :

Repeaterne i et D-Star net er digitale repeatere, som er koblet sammen ved hjælp af internettet, og som kan tilkobles reflektorer efter brugerens valg.
Repeaterne kan enten købes færdige (ICOM) eller selvbygges.
En D-Star repeater består af antenne, sender, modtager, strømforsyning, duplexfilter og styreenhed.
I styreenheden bliver lavfrekvenssignalerne fra modtageren omdannet til digitale signaler, som sendes ud på internettet.
De digitale signaler som modtages fra internettet bliver i styreenheden omdannet til lavfrekvens, som føres til senderen.
Duplexfilteret sørger for at der kan sendes og modtagers på samme antenne samtidigt.
De fleste D-star repeatere er gennem internettet koblet til fælles knudepunkter: reflektorer.

Disse reflektorer kan anvendes af alle D-Star repeatere, og der er således mulighed for forbindelser til andre lande.
Tilkobling af HotSpots til reflektorer er også muligt.
Et Hotspot ligner meget en repeater, blot er der ingen duplexfilter, fordi et HotSpot sender og modtager på samme frekvens.
HotSpots egner sig derfor kun til dækning af et lille geografisk område.
D-Star egner sig godt til selvbyg.

Til top af siden.
——————————————————————————————————–

Modulation :

Der anvendes GMSK datasignaler, som moduleres på en almindelig FM-bærebølge.
Denne enkle metode betyder, at brugt udstyr fra LMR-systemer kan ombygges og genanvendes, og derved
nedsættes prisen på repeaterne rigtig meget.
Hvis man har indstillet sin D-Star radio på en D-Star repeater hører man al trafik på kanalen.
Rækkevidde er som ved almindelig FM, ingen begrænsning.

dstar_gmsk

Til top af siden.
——————————————————————————————————–

Reflektorer :

Der findes flere typer D-Star reflektorer.
Først kom REF, som blev oprettet under det første D-Star net  TexasTrust
Senere kom XRF reflektorer, og nu bruges mest DCS reflektorer.
Herunder ses en simpel tegning af en DCS reflektor.
Repeaterne kan være tilkoblet (linket) til forskellige talerum på reflektoren.
I en DCS-reflektor er der ialt 25 almindelige talerum, som kan bruges uafhængigt af hinanden.
Talerummene fra A til Y kan være “øremærket” til forskellige formål eller geografiske områder.
Talerum Z er tilkoblet en optager, således at man kan teste sin egen modulation (ekkorum)
dstar_reflector

Til top af siden.
——————————————————————————————————–

Fordele :

D-Star systemet er designet af radioamatører, til brug for radioamatører.
Der benyttes almindelig FM moduleret med GMSK på en smalbånds kanal (6,25 kHz)
Det er muligt at selvbygge repeatere, hotspots, adaptorer og meget andet.
Fuldt digitalt, derfor ingen støj, knas og køreflutter.
I områder med lav signalstyrke kan optræde forvrængning og huller i transmissionen.
Brugere kan med simple tastetryk koble repeatere til andre reflektorer og talerum, world wide.
Der findes i verden mere end 30 DCS reflektorer med hver 25 talerum.
Desuden findes flere reflektorer med 3 – 5 talerum i hver.
Der overføres automatisk kaldesignal og meddelelse ved hvert tastning.
Radioer med GPS funktion kan overføre position til APRS nettet ved hver tastning (valgfrit).

Til top af siden.
——————————————————————————————————–

Ulemper :

Der skal bruges specielle D-Star radioer, som fås som dualband, multiband og multimode (også på HF-båndene).
(Alle D-Star radioer kan også anvendes til analog FM trafik)
Pistoltastning og tast over i hinanden kan ødelægge datastrømmene, og derved ødelægge eller forvrænge en transmission.

Til top af siden.
——————————————————————————————————–

(åbner i nyt vindue)

D-Star CCS7 og DMR-ID base

D-Star4all.dk. Alt om D-Star

Kodefiler til D-Star radioer

D-Star FaceBook gruppe
——————————————————————————————————–