DMR Digital Mobile Radio, DMRplus.

Du kan læse videre herunder, eller du kan hoppe til afsnit længere nede på siden.

DMRplus netværket.
DMRplus Modulation.
DMRplus ColorCodes.
DMRplus TimeSlots.
DMRplus Talegrupper.
DMRplus Reflektorer.
DMRplus ID CCS7.
CCS7 Registrering.
DMRplus fordele.
DMRplus ulemper.
BrandMeister.
Links.

DMR bygger på en kommerciel standard, som er udarbejdet af ETSI.
Der er mange DMR net verden over, som drives og bruges af radioamatører.
I Danmark startede det første amatør DMR net på Sjælland i 2014.
Dette net var opbygget som det amerikanske DMR-MARC net. (MARC = Motorola Amateur Radio Club), og på dette net er reglerne ret stramme, for eksempel må der kun bruges Motorola fabrikerede repeatere.

DMRplus nettet er en videreudvikling af ETSI standarden, og åbnede i Danmark i 2015.
Udviklingsarbejdet udføres fortrinsvis af tyske radioamatører, som ikke vil bindes af de strenge krav som DMR-MARC nettet har.
Der kan derfor anvendes andre fabrikater repeatere, og selvbyg er også tilladt.
I 2017 er alle danske Motorola repeatere flyttet fra Motorola nettet til DMRplus nettet.

Til top af siden.
———————————————————————————————————

DMRplus netværk :

Netværket styres af en B-Master, som har forbindelse til alle landes S-mastere.
Hvert lands S-master har gennem DMR masteren forbindlelse til IPSC2-serveren, hvortil alle repeatere er koblet.

Til top af siden.
———————————————————————————————————

Modulation :

DMR bruger en modulationstype, som hedder ‘4 level FSK constant envelope modulation’.
Data udsendes som TDMA for at muliggøre 2 uafhængige “kanaler” på den samme bærebølge (12.5 kHz kanalbredde).
TDMA er forkortelse af Time Division Multiple Access, og betyder at talen fra de to forskellige kilder (samtaler) omdannes til datastrømme, som derefter splittes i små stykker, hver 30 millisekunder lange, og udsendes skiftevis.
Disse stumper datastrømme kaldes for TimeSlots.
De radioer, som er indstillet på repeaterens frekvens modtager denne mixede datastrøm, men bruger kun data fra det TimeSlot, som brugeren har indstillet radioen til.
dmrplus_timeslot

Til top af siden.
———————————————————————————————————

ColorCodes :

DMR systemer bruger ColorCodes (cc) for at undgå at trafik til og fra en repeater forstyrrer trafikken på en anden repeater, som ligger på samme frekvens og er inden for radio-rækkevidde.
ColorCode er en digital information (nøgle) som sendes ud sammen med datastrømmen.
Virkemåden ligner meget virkemåden af pilottoner på analoge repeatere.
Repeater og brugerradioer kodes til samme Colorcode, og når der modtages signal med den rigtige ColorCode vil repeater og brugerradio åbne for signalet.
Hvis der modtages et signal med en anden ColorCode end den, som repeater eller radio er kodet til høres intet.
Danmark er delt op i områder med forskellige ColorCodes, se nedenstående kort.
Grænserne mellem ColorCode-områderne følger opdelingen af de danske regioner.

Til top af siden.
———————————————————————————————————

DMRplus Timeslots :

Der er flere ting som skal være kodet rigtigt for at man kan lytte og tale på en DMR repeater.
Selve repeaterens radiofrekvens og spacing skal være korrekt.
ColorCode skal også være kodet rigtigt.

Til top af siden.
———————————————————————————————————

TaleGrupper :

TalkGroups kan bruges til at dele et TimeSlot på en repeater mellem flere brugergrupper.
Brugernes radioer kodes med de ønskede Talegrupper for hver enkelt repeaterkanal, således at brugeren på radioen kan vælge hvilken TaleGruppe han vil anvende.
Hvis Frekvenser, TimeSlot, ColorCode og Talegruppe er korrekt indstillet dekodes datastrømmen, og talen høres.
Hvis en eller flere af disse 4 ting er forkert kodet høres intet.

TimeSlot1 i det danske DMRplus net anvender talegrupper.
Normalt er TaleGruppe 238 aktiv, men andre kan vælges.
Når man sender til en repeater med TimeSlot1 og TaleGruppe 238 sender alle danske repeatere talen ud.
Der kan kun være 1 samtale ad gangen på TimeSlot1, andre brugere må vente, til der bliver ledigt.

Til top af siden.
———————————————————————————————————

Reflektorer :

TimeSlot2 anvendes sammen med DMRplus reflektorer, som ligner reflektorerne i D-Star nettet.
Normalt er de danske repeatere linket til reflektorer regionsvis : 4701 for region 1 Nordjylland, 4702 for region 2 Midtjylland, 4703 for region 3 Syddanmark, 4704 for region 4 Hovedstaden og 4705 for region 5 Sjælland.
Når en bruger vælger en anden reflektor frigøres den anvendte repeater fra nettet, og der kan derved på TimeSlot2 være flere samtidige samtaler, som anvender forskellige reflektorer.
Der findes reflektorer, som man kan vælge for at nøjes med kun at aktivere de repeatere som er nødvendigt.
Reflektorerne QSY1 og QSY2 aktiveres ved at brugerne taster på hver deres repeater på “kanal” QSY1 eller QSY2.
Dette sammenkobler disse repeatere, og kun disse repeatere anvendes til samtalen.
Der kan være flere deltagere i en sådan ring, og alle kan deltage.
Hvis der bliver længere pauser i talen end typisk 15 sekunder nedbrydes sammenkoblingen, men kan selvfølgeligt nemt etableres igen.
For at gøre det nemt er der i mange kodefiler indlagt en tabel med reflektorer, og QSY1, QSY2, WW og EU kan ofte findes med kanalvælgeren.
Der er således stor frihed for DMRplus-brugere hvorledes de vil trafikkere netværket.
De enkelte landes eller regioners DMRplus net er sammenkoblet med store fælles servere, og trafik til andre lande er derved mulig.

Til top af siden.
———————————————————————————————————

Se hvilke reflektorer repeaterne er koblet til : KLIK HER
Liste over alle DMRplus reflektorer:


 

Til top af siden.
———————————————————————————————————

ID CCS7 :

DMR nettet er ikke baseret på identifikation med kaldesignaler, men bruger talkoder.
I radioamatørernes DMR net er ID koden 7-cifret og har som forbillede opbygningen af telefonnumre i telefonsystemerne.
Hver bruger skal registrere sig for at få tilknyttet en ID-kode til sit radioamatør kaldesignal.
Denne ID-kode vil kunne bruges i radioamatørernes digitale systemer verden over (DMR, D-Star mm).
I D-Star netværket kaldes ID-koden for CCS7, og er opbygget på nøjagtig samme måde.
Man skal altså kun registrere sig 1 gang, uanset om man vil bruge DMR eller D-Star net.
Landekoden for Danmark er 238. Alle danske personlige ID’er begynder derfor med 238.
De efterfølgende 4 cifre begynder med et ciffer som viser regionen :
1 Nordjylland, 2 Midtjylland, 3 Syddanmark, 4 Hovedstaden, 5 Sjælland
De sidste 3 cifre er personlige.
Nationalt i D-Star bruges kun de 4 sidste cifre.
Herunder vises opbygning af CCS7 og DMR ID’er skematisk, med eksempler på landekoder og regionskoder.
ccs7_struktur
Til top af siden.
———————————————————————————————————

ID CCS7 registrering :

Man kan registrere sit kaldesignal her : KLIK HER
(åbner i nyt vindue/fane)
Her ses en gennemgang af hvordan skemaet skal udfyldes.
STEP1, se herunder.
Sæt en prik ud for ‘Register services for an individual callsign ()’
Skriv dit personlige kaldesignal i feltet ‘Callsign’ og klik på knappen ‘OK’

STEP2 , se herunder.
Sæt en prik ud for ‘Request a DTMF-ID to use the CCS service’ og klik på knappen ‘OK’

STEP3, se herunder.
Udfyld alle felter med dine oplysninger.
Bemærk : de danske bogstaver æ, ø og å vil ikke blive vist korrekt, så brug istedet ae, oe og aa.
I feltets Region vælges den danske region som du bor i.
Klik på den lille trekant ved siden af ‘not selected’ for at se, hvilke muligheder der er.
Det er svært at rette i oplysningerne bagefter, så vær helt sikker inden du sender registreringen.
Klik på knappen ‘OK’ når alle felter er markeret med grønt flueben.

Din CCS7 ID kode vises derefter, og du vil modtage en mail med koden til den e-mail adresse du har opgivet.
———————————————————————————-
Man kan se alle CCS7 / DMR registrede kaldesignaler: KLIK HER
(åbner i nyt vindue/fane)

Klik på “User Database”.

Skriv et kaldesignal i feltet ‘Callsign’ og klik på knappen “Search”.
Man kan også søge på DMR ID kode, Efternavn, By, Provins og Land.
Hvis man i feltet ‘Country’ skriver ‘Denmark’ ses en liste over alle danske CCS7 koder.

Til top af siden.
———————————————————————————————————

Fordele :

DMR systemet er udviklet til firma, offentlige tjenester mm.
Derfor nem betjening, beregnet til brug for folk uden kendskab til radiokommunikation.
Fuldt digitalt, derfor ingen støj, knas og køreflutter.
I områder med lav signalstyrke kan optræde forvrængning og huller i transmissionen.
Ved repeatertrafik er der to samtidige samtalekanaler (TimeSlots) på 1 bærebølge (12,5 kHz TDMA).
Ved simplex kun 1 samtalekanal.
Der overføres radio-ID, som kan konverteres til kaldesignal.
Tekstmeddelelser kan overføres.
Kodeprogram kan hentes på fabrikantens hjemmeside, ofte uden beregning.

Ulemper :

Der skal bruges specielle radioer, og dual band findes ikke.
Indtil videre skal man købe repeatere, men måske senere mulighed for selvbyg.
Kodekabel købes (kan eventuelt hjemmebygges).
Brugerne kan ikke ændre på hvilke TaleGrupper der er til rådighed  i TimeSlot 1.
I TimeSlot 2 er der adgang til mange reflektorer, hvor samtaler kan foregå uden at blokere TS2 på andre repeatere.
Maximal rækkevidde mellem repeater og brugerradio er 75 km på grund af tidsforsinkelsen, som giver data kollision.
Under specielle forhold kan der opnås lidt længere rækkevidde, for eksempel hvis det andet timeslot ikke er i brug.

Til top af siden.
———————————————————————————————————

Brandmeister :

BrandMeister er en alternativ DMR standard, designet af russiske radioamatører.
Mere indfo vil komme på disse sider.
En tysk side kan ses her (åbner i nyt vidue) :
http://bm.pd0zry.nl/index.php/Main_Page

Til top af siden.
———————————————————————————————————

(åbner i nyt vindue)

DMRplus DK Kort

DMRplus DK repeatere

Tysk DMR-kort

Kodefiler og andet til Hytera DMR. Proradio.

D-Star CCS7 og DMR-ID base

Til top af siden.
———————————————————————————————————