DMR Digital Mobile Radio, DMRplus.

Du kan læse videre herunder, eller du kan hoppe til afsnit længere nede på siden.

DMRplus netværket.
DMRplus TimeSlots.
DMRplus ColorCodes.
DMRplus Talegrupper.
DMRplus Reflektorer.
DMRplus IPSC2 oversigt.
DMRplus Talegrupper skema.
DMRplus fordele.
DMRplus ulemper.
BrandMeister.
Links.

DMR bygger på en kommerciel standard, som er udarbejdet af ETSI.
Der er mange DMR net verden over, som drives og bruges af radioamatører.
I Danmark startede det første amatør DMR net på Sjælland i 2014.
Dette net var opbygget som det amerikanske DMR-MARC net. (MARC = Motorola Amateur Radio Club).
På dette net er reglerne ret stramme, for eksempel må der kun bruges Motorola fabrikerede repeatere.

DMRplus nettet er en videreudvikling af ETSI standarden, og åbnede i Danmark i 2015.
Udviklingsarbejdet på DMRplus udføres fortrinsvis af tyske radioamatører, som ikke vil bindes af de strenge krav som DMR-MARC nettet har.
Der kan derfor anvendes andre fabrikater repeatere, og selvbyg er også tilladt.

I 2017 er alle danske Motorola repeatere flyttet fra Motorola nettet til DMRplus nettet.

———————————————————————————————————

DMRplus netværk :

Netværket styres af en B-Master, som har forbindelse til alle landes S-mastere.
Hvert lands S-master har gennem DMR masteren forbindelelse til IPSC2-serveren, hvortil alle repeatere er koblet.

Til top af siden.
———————————————————————————————————

TIMESLOTS :

DMR bruger en modulationstype, som hedder ‘4 level FSK constant envelope modulation’.
Data udsendes som TDMA for at muliggøre 2 uafhængige “kanaler” på den samme bærebølge (12.5 kHz kanalbredde).
TDMA er forkortelse af Time Division Multiple Access, og betyder at talen fra de to forskellige kilder (samtaler) omdannes til datastrømme, som derefter splittes i små stykker, hver 30 millisekunder lange, og udsendes skiftevis.
Disse stumper datastrømme kaldes for TimeSlots.
De radioer, som er indstillet på repeaterens frekvens modtager denne mixede datastrøm, men bruger kun data fra det TimeSlot, som brugeren har indstillet radioen til.
dmrplus_timeslot

Til top af siden.
———————————————————————————————————

ColorCodes :

DMR systemer bruger ColorCodes (cc) for at undgå at trafik til og fra en repeater forstyrrer trafikken på en anden repeater, som ligger på samme frekvens og er inden for radio-rækkevidde.
ColorCode er en digital information (nøgle) som sendes ud sammen med datastrømmen.
Virkemåden ligner meget virkemåden af pilottoner på analoge repeatere.
Repeater og brugerradioer kodes til samme ColorCode, og når der modtages signal med den rigtige ColorCode vil repeater og brugerradio åbne for signalet.
Hvis der modtages et signal med en anden ColorCode end den, som repeater eller radio er kodet til høres intet.
Danmark er delt op i områder med forskellige ColorCodes, se nedenstående kort.
Grænserne mellem ColorCode-områderne følger opdelingen af de danske regioner.

Til top af siden.

———————————————————————————————————

TaleGrupper :

TalkGroups kan bruges til at dele et TimeSlot på en repeater mellem flere brugergrupper.
Brugernes radioer kodes med de ønskede TaleGrupper for hver enkelt repeaterkanal, således at brugeren på radioen kan vælge hvilken TaleGruppe han vil anvende.
Hvis Frekvenser, TimeSlot, ColorCode og Talegruppe er korrekt indstillet dekodes datastrømmen, og talen høres.
Hvis en eller flere af disse 4 ting er forkert kodet høres intet.

TimeSlot1 i det danske DMRplus net anvender TaleGrupper.
Normalt er TaleGruppe 238 aktiv, men andre kan vælges.
Når man sender til en repeater med TimeSlot 1 og TaleGruppe 238 sender alle danske repeatere talen ud.
Der kan kun være 1 samtale ad gangen på TimeSlot 1, andre brugere må vente, til der bliver ledigt.

Til top af siden.
———————————————————————————————————

Reflektorer :

TimeSlot2 anvendes sammen med DMRplus reflektorer, som ligner reflektorerne i D-Star nettet.
Normalt er de danske repeatere linket til reflektorer regionsvis : 4701 for region 1 Nordjylland, 4702 for region 2 Midtjylland, 4703 for region 3 Syddanmark, 4704 for region 4 Hovedstaden og 4705 for region 5 Sjælland.
Når en bruger vælger en anden reflektor frigøres den anvendte repeater fra nettet, og der kan derved på TimeSlot2 være flere samtidige samtaler, som anvender forskellige reflektorer.
Der findes reflektorer, som man kan vælge for at nøjes med kun at aktivere de repeatere som er nødvendigt.
Reflektorerne QSY1 og QSY2 aktiveres ved at brugerne taster på hver deres repeater på “kanal” QSY1 eller QSY2.
Dette sammenkobler disse repeatere, og kun disse repeatere anvendes til samtalen.
Der kan være flere deltagere i en sådan ring, og alle kan deltage.
Hvis der bliver længere pauser i talen end typisk 15 sekunder nedbrydes sammenkoblingen, men kan selvfølgeligt nemt etableres igen.
For at gøre det nemt er der i mange kodefiler indlagt en tabel med reflektorer, og QSY1, QSY2, WW og EU kan ofte findes med kanalvælgeren.
Der er således stor frihed for DMRplus-brugere hvorledes de vil trafikere netværket.
De enkelte landes eller regioners DMRplus net er sammenkoblet med store fælles servere, og trafik til andre lande er derved mulig.

Til top af siden.

———————————————————————————————————

IPSC2

Man kan få overblik over trafik, repeatere, TimeSlots, TaleGrupper og meget mere:

Klik Her -> IPSC2 oversigt (åbner i nyt vindue)

Til top af siden.
———————————————————————————————————

Liste over alle DMRplus reflektorer:Til top af siden.
———————————————————————————————————

ID CCS7 :

DMR nettet er ikke baseret på identifikation med kaldesignaler, men bruger talkoder.
I radioamatørernes DMR net er ID koden 7-cifret og har som forbillede opbygningen af telefonnumre i telefonsystemerne.
Hver bruger skal registrere sig for at få tilknyttet en ID-kode til sit radioamatør kaldesignal.
Denne ID-kode vil kunne bruges i radioamatørernes digitale systemer verden over (DMR, D-Star mm).
I D-Star netværket kaldes ID-koden for CCS7, og er opbygget på nøjagtig samme måde.
Man skal altså kun registrere sig 1 gang, uanset om man vil bruge DMR eller D-Star net.
Landekoden for Danmark er 238. Alle danske personlige ID’er begynder derfor med 238.
De efterfølgende 4 cifre begynder med et ciffer som viser regionen :
1 Nordjylland, 2 Midtjylland, 3 Syddanmark, 4 Hovedstaden, 5 Sjælland
De sidste 3 cifre er personlige.
Nationalt i D-Star bruges kun de 4 sidste cifre.
Herunder vises opbygning af CCS7 og DMR ID’er skematisk, med eksempler på landekoder og regionskoder.

BEMÆRK: i 2020 blev metoden med at tildele 3. ciffer i CCS7 med

regionsnummeret ændret, således at det ikke mere er regionsbestemt,

således som det er beskrevet ovenfor og på billedet.

Indtil videre ser det ud til at 3. ciffer nu bare er et nul.

Begrundelse for denne ændring kendes ikke.
ccs7_struktur
Til top af siden.
———————————————————————————————————

Fordele :

DMR systemet er udviklet til firma, offentlige tjenester mm.
Derfor nem betjening, beregnet til brug for folk uden kendskab til radiokommunikation.
Fuldt digitalt, derfor ingen støj, knas og køreflutter.
I områder med lav signalstyrke kan optræde forvrængning og huller i transmissionen.
Ved repeatertrafik er der to samtidige samtalekanaler (TimeSlots) på 1 bærebølge (12,5 kHz TDMA).
Ved simplex kun 1 samtalekanal.
Der overføres radio-ID, som kan konverteres til kaldesignal.
Tekstmeddelelser kan overføres.
Kodeprogram kan hentes på fabrikantens hjemmeside, ofte uden beregning.

Ulemper :

Der skal bruges specielle radioer.
Kodekabel købes (kan eventuelt hjemmebygges).

Til top af siden.
———————————————————————————————————

Brandmeister :

BrandMeister er en alternativ DMR standard, designet af russiske radioamatører.
Mere indfo vil komme på disse sider.
En engelsksproget side kan ses her (åbner i nyt vidue) :
http://bm.pd0zry.nl/index.php/Main_Page

Til top af siden.
———————————————————————————————————

Dansk side med meget om DMRplus (åbner i nyt vindue)

Dansk side med codeplugs (åbner i nyt vindue)

Til top af siden.
———————————————————————————————————