Repeaterudvalget er et udvalg som vælges hvert andet år (lige årstal) på et møde hvor alle repeatercertifikat-indehavere har adgang.

Se de nærmere regler herfor i kommissorium længere nede på denne side.

Repeaterudvalgets medlemmer har enstemmigt den 19. februar 2018 besluttet at frigøre udvalget fra landsforeningen EDR, og udvalget har dermed ingen forpligtelser eller krav over for EDR.

Kommissorium vil blive tilrettet på de punkter som vedrører EDR og vil blive forelagt og sat til afstemning på førstkommende repeatercertifikat-indehaver-møde i efteråret 2018.

Repeaterudvalgets væsentligste opgave er at koordinere placeringer og frekvenser m.m. for repeatere i Danmark, så de giver brugerne de mest optimale forhold, under hensyntagen til at minimere utilsigtede forstyrrelser mellem repeatere på samme frekvenspar, samt at informere om, hvad der sker på de tekniske og lovgivningsmæssige områder.

Udvalget har efter det senest afholdte repeater-certifikat-indehavermøde i 2016 følgende medlemmer:

Formand: OZ5WU,  Michael Wehnert : michael@wehnert.dk   mobil 40 13 74 00
OZ1JEE, Bjarne Poulsgaard : OZ1JEE@mail.dk
OZ1LN, Lasse H.P. Kjærbro : OZ1LN.Lasse@gmail.com
OZ3MAJ, Martin Jørgensen  : martin.joergensen@tritanix.com
OZ8VO, Harry Hougaard     : OZ8VOster@gmail.com

Suppleanter OZ1BCG, OZ6TA, OZ7YD, OZ8BLR og OZ9MZ

Udvalget indsamler løbende så mange data som muligt for de aktive repeatere, til brug for udarbejdelse af opdaterede repeaterdækningskort og datalister.

Til dette arbejde er det udvalgets ønske, at alle repeatercertifikatindehavere vil bidrage med de nyeste data for deres repeatere.

Det anbefales at FM-analog repeatere er udstyret med pilottonemodtager og eventuelt pilottonesender.
Dette vil fjerne mange forstyrrelser, både fra andre repeatere og fra trådløse vejrstationer m.m.

Frekvenspar tildeles i 12.5 kHz raster, og det er derfor meget vigtigt at modtager og sender er tilpasset dette.

Ved ansøgning om nyt frekvenspar eller ved ændring af aktive repeateres data skal oplysningerne markeret med gult i Ansoeg_Skema_RepUdv_2017 indsendes, der findes i skemaet links til hjælpeværktøjer for koordinat bestemmelse – ASL (jordhøjde på QTH) og QRA locator, brug dem så vi får de bedste data.

Skema med disse punkter til brug ved ansøgning og ændringer findes her:

KLIK -> AnsøgningsSkema til RepeaterUdvalget

Skemaet sendes til udvalgets formand eller et udvalgsmedlem.

Link til repeaterudvalgets Yahoo-gruppe med korrespondance til og fra repeaterudvalget :
KLIK -> Yahoo gruppe Repeater_oz
Det anbefales, at man opsætter sin Yahoo-konto, så man automatisk får mail, når der er aktivitet i gruppen.

KLIK -> Kommissorium_2016_for_repeaterudvalget

KLIK -> Om Pilottoner

KLIK -> Om retnings-antenner

KLIK -> Referat fra seneste repeater certifikats indehaver møde

KLIK -> Energistyrelsens hjemmeside. (åbner i nyt vindue)

Lister med frekvenser over danske repeatere finder du via dette link :
KLIK -> www.oz1ln.dk/kort_og_lister/

 

Lidt historie om repeaterudvalget :

I ‘gamle dage’ blev repeaterne placeret på frekvenser som er delelige med 25 kHz (x00, x25, x50 og x75)
Da de første digitale D-Star repeatere kom til Danmark i 2009 blev disse placeret i mellemrum mellem de eksisterende FM analog repeatere.
Der blev ret hurtigt frigivet et specielt frekvensområde til D-Star (434.5125 til 434.5875 MHz) og nye D-Star repeatere kom til at ligge der.
Da de første DMR repeatere i Danmark i 2014 skulle have anvist frekvens blev det igen i mellemrum mellem de analoge.
I 2015 begyndte DMRplus repeaterne også at komme, og de blev også proppet ind i mellemrum mellem de analoge.

Metoden med at lægge analoge og digitale repeatere skiftevis viste sig at være en dårlig ide, fordi mange analoge brugerradioer ikke er selektive nok til at udelukke en repeater på en 12.5 kHz nabokanal.
Dette gav anledning til en del utilfredshed blandt brugerne af de analoge repeatere.
Repeaterudvalget besluttede derfor på et udvalgsmøde i Fredericia den 8. november 2015 at lave en ny plan.

Repeaterudvalgets overordnede plan kan ses herunder:

Her ses i skemaform hvilke medlemmer repeaterudvalget har haft gennem tiden.
Det har været svært at finde disse oplysninger, og måske er der enkelte fejl ;o(
Har du rettelser eller flere data er du velkommen til at maile til mig : OZ1LN.Lasse@gmail.com